SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

Úřední deska

31.05.2021 Informace k povinné evidenci skutečných majitelů

10.11.2020 Informace k navrhovaným změnám zákonné úpravy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

24.09.2020 Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

27.06.2019 Informace k zabezpečení požární ochrany
v bytových domech

22.01.2019 Návrh postupu řešení problematiky skutečných vlastníků

06.02.2017 Informace o registru smluv

25.10.2016 Informace ke změně stanov SVJ

03.05.2016 Informace pro domy ve správě a jednotlivé vlastníky
objasnění právních vztahů a souvislostí

06.04.2016 Informace k evidenci nového vlastníka bytu v osobním vlastnictví

01.03.2016 Informace k zabezpečení požární ochrany
v bytových domech

05.01.2016 Průkazy energetické náročnosti budovy
v červenci 2015 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií (zák. č. 103/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 406/2000 Sb.)

07.01.2015 Aktuální znění nové RPS (Rámcové Pojistné Smlouvy) na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2015

01.12.2014 Informace statutárním orgánům SVJ a družstev ve správě SBD Poruba
k instalaci indikátorů vytápění

02.10.2014 Oznámení k potvrzení o úhradě dlužné částky

14.01.2014 Informace k převodu družstevního podílu
od 2. 1. 2014 dochází s platností nového občanského zákona ke změnám u převodu členských práv, nově převodu družstevního podílu

18.12.2013 Informace o zásadních změnách ve společenství vlastníků
jež přináší nová právní úprava od 1. ledna 2014