SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

31.5.2021 – Informace k povinné evidenci skutečných majitelů

Vážení členové statutárních orgánů,

na přelomu let 2019 a 2020 jsme vás informovali o připravovaných změnách ve vztahu k zápisu skutečného majitele týkající se společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Zároveň s tímto jsme vás požádali, nechť vyčkáte do listopadu 2020 s tím, že v uvedenou dobu bude již zřejmé, zda SVJ mají skutečného majitele, jinými slovy musí podat návrh na zápis či nikoli.

V lednu letošního roku jsme vám s ohledem na projednávanou legislativní změnu zákona doporučili s podáním návrhu na skutečného majitele SVJ vyčkat. Nemožné se stalo skutečností a dnem 01.06.2021 nabývá účinnosti zvláštní zákon č. 37/21 Sb. o evidenci skutečných majitelů s tím, že okruh povinných osob se již nevztahuje na společenství vlastníků jednotek. Jinými slovy, společenství vlastníků již nemá povinnost evidovat skutečného majitele !!!

S pozdravem

          JUDr. Václav Hrubý, v. r.
          právník SBD Poruba
         “ppa”