SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

Shromáždění delegátů – 26.5.2020

INFORMACE ČLENŮM SBD PORUBA
dle čl. 92 Stanov družstva

Vážení členové družstva,
představenstvo Stavebního bytového družstva Poruba svolává v souladu se Stanovami družstva shromáždění delegátů SBD Poruba

 

na úterý 26. 5. 2020
do sálu společnosti DTO CZ, s. r. o. Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory

 

S odvoláním na současnou mimořádnou situaci týkající se nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru a v návaznosti na usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření, může být termín konání shromáždění delegátů (dále jen SD) pro případ, že nedojde ke zrušení některých opatření, dodatečně změněn. Změna termínu konání SD nemá vliv na termín uzávěrky kandidátů.

Prezence 16:00 – 16:55 hodin, zahájení v 17:00 hodin

Předpokládané ukončení shromáždění 23:00 hodin

 

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ:

 1. Zahájení shromáždění.
 2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
 4. Zpráva o činnosti představenstva.
 5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
 6. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2019, Řádná účetní závěrka za rok 2019, Návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
 7. Změna Čl. 3, odst. 1., písm. b) stanovení odměn pro členy kontrolní komise v Zásadách poskytování odměn
  funkcionářům SBD Poruba.
 8. Volby představenstva.
 9. Volby kontrolní komise.
 10. Odvolání proti usnesení představenstva.
 11. Závěrečná diskuse.
 12. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 11.

Pozvánka na shromáždění bude společně s písemnými podkladovými materiály zaslána nebo předána delegátům v souladu se Stanovami družstva čl. 50 odst. 5 a 10.

Přílohy

Za představenstvo:

JUDr. Václav Hrubý v. r.                                                                                  Ing. Jindřich Zbranek v.r.
předseda představenstva SBD Poruba                                                        místopředseda představenstva SBD Poruba

Vážení klienti a členové družstva, dovolujeme si vám oznámit, že v pondělí 4.7.2022 se ruší uřední den. V tento den bude rovněž uzavřena podatelna. Více informací naleznete na Úřední desce.