SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

27.06.2019 – Informace k zabezpečení požární ochrany

Výborům samospráv
Statutárním orgánům společenství vlastníků

Zabezpečení požární ochrany v bytových domech – informace

Vážení,
ke dni 30. 6. 2019 ukončí svoji činnost paní Elena Cigánková, která jako osoba odborně způsobilá pro SBD Poruba poskytovala na základě uzavřené smlouvy konzultace požárního technika v sídle správy SBD Poruba vždy čtvrtek od 8:00 do15:00 hodin.

Požární preventivní prohlídky u všech bytových domů bez zvýšeného požárního nebezpečí, tj. u bytových domů do 15 nadzemních podlaží bude nadále provádět dodavatelská firma EUROKOMPSERVIS – podnikající fyzická osoba Petr Strakoš, IČ 70617066, stejně jako tomu bylo doposud.

Evidence prováděných požárních preventivních prohlídek bude nyní vedena v podatelně SBD Poruba.

Renáta Hrobníková
vedoucí úseku provozního