SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

24.09.2020 – Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

Vážení klienti,
na základě informací z posledních dnů informujeme o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ.
V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ.
Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ  a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným.
Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání – per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny falešnými podpisy.
Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat (“vytunelování” SVJ). 

Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat. V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání trestního oznámení.