SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

22.01.2019 – Návrh postupu řešení problematiky skutečných vlastníků

Vážení členové statutárních orgánů,

od 1.1.2018 je účinná novela z. č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci  svěřeneckých fondů (dále jen zákon o veřejných rejstřících). Tato novela zavedla povinnost právnických osob v rejstříku zapsaných povinně v neveřejné části registru evidovat skutečné majitele.

Dle § 4 cit. zákona zřejmě nemáte většinového vlastníka, který disponuje více než 25% hlasovacích práv nebo je příjemcem alespoň 25% rozdělovaných prostředků. Proto skutečným majitelem u vás bude a takto se i zapíše, člen statutárního orgánu právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby), která je členem statutárního orgánu. V případě, že máte většinového vlastníka (vztahuje se i na družstvo), pak tohoto.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, tedy ve vašich podmínkách SVJ, musí zapsat svého skutečného majitele do 1.1.2021, do rejstříku na příslušných formulářích.

Tato výše a velmi stručně popsaná problematika není právně složitá, avšak časově a pracně náročná, neb je třeba nejprve vypsat „návrh“ na příslušném formuláři, přiložit prohlášení, ověřit podpisy a následně osobně či prostřednictvím pošty podat u Krajského soudu  v Ostravě.

Pokud jste takto již sami neučinili nebo nehodláte sami do stanoveného termínu učinit a máte zájem o naši službu, která je nad rámec smluvních povinnosti správce, tak nás můžete kontaktovat, nejlépe osobně nebo prostřednictvím e-mailu či telefonicky na tel. č. 596 944 047. Máme totiž omezenou kapacitu. Pro případná jednání si dopředu připravte elektronický výpis z veřejného rejstříku včetně počtu členů a informace, zda některý člen nedisponuje více než ¼ hlasů či majetkové účasti.

Za sepsání a podání návrhu účtujeme právnickým osobám v naší správě jednorázový poplatek 1 000,- Kč, ostatním 2 000,- Kč.

S pozdravem
JUDr. Václav Hrubý
právník a předseda představenstva
SBD Poruba