SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

07.05.2020 – INFORMACE O ODLOŽENÍ TERMÍNU KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Vážení delegáti, dámy a pánové,

tímto vám sdělujeme, že s odvoláním na současnou mimořádnou situaci týkající se nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru, se termín konání shromáždění delegátů (dále jen SD)  o d k l á d á.

V příloze jsou uloženy podkladové materiály k jednotlivým bodům programu a to:

  • Zprávu o činnosti představenstva.
  • Zprávu o činnosti kontrolní komise.
  • Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2019, Řádnou účetní závěrku za rok 2019, Návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
  • Změnu Čl. 3, odst. 1., písm. b) stanovení odměn pro členy kontrolní komise a představenstva v Zásadách poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
  • Volby představenstva, seznam kandidátů.
  • Volby kontrolní komise, seznam kandidátů.

Protože je naši prvořadou povinnosti dodržet zákonem a stanovami určené lhůty a v současné době nikdo z nás neví, jak zítra vláda rozhodne, jsme nuceni přikročit k tomuto mimořádnému opatření a SD odložit, neb nebyla by dodržena 15denní lhůta pro zaslání pozvánky.

Dle zák. č. 191/2020 Sb. účinného od 24.04.2020, § 20 se funkční období členů volených orgánů, v našem případě představenstva a kontrolní komise, prodlužuje až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii automaticky.

Přesto, že výše cit. zákon (§ 19) umožňuje v tomto případě i rozhodování mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně) nebo s využitím technických prostředků, představenstvo od tohoto hlasování vzhledem k jeho složitosti a náročnosti (volby do orgánu družstva) upustilo.

V případě, že dojde ke zrušení některých opatření, bude vám tento termín konání SD, formou řádné pozvánky, v předstihu sdělen. Pokud k ničemu mimořádnému nedojde, plánujeme svolání SD na polovinu až konec září 2020.

Pokud v tomto meziobdobí dojde k doplnění či drobné změně programu jednání SD, současně s pozvánkou obdržíte i doplňující materiály.

Děkujeme za vaši důvěru i za účast na budoucím shromáždění.

Přejeme Vám mnoho zdraví.

 

Za představenstvo
JUDr. Václav Hrubý v.r.
předseda představenstva SBD Poruba

Vážení klienti,

od 6.5.2021 dochází dočasně ke změně provozní doby Informací – Podatelny, aktuální otevírací dobu naleznete ZDE.