SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

16.03.2021 – Vyhlášení voleb delegátů do nejvyššího orgánu družstva

Vážení členové družstva,
představenstvo SBD Poruba, dne 15. 3. 2021 usnesením 17 /21, v souvislosti s končícím pětiletým funkčním obdobím, v souladu s Čl. 1 odst. 3 Volebního řádu SBD Poruba.
vyhlásilo volby delegátů do nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů a volby výborů (jednatelů) samospráv.

Všechny potřebné dokumenty naleznete zde:
Informace členům SBD Poruba dle čl. 92 Stanov družstva
Vzor zápisu z členské schůze
Vzor pozvánky na členskou schůzi
Dopis členům samospráv bez voleného delegáta a výboru
Přehled samospráv bez zvoleného delegáta a výboru samosprávy ke dni 15.03.2021

Za představenstvo SBD Poruba

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva

Ing. Jindřich Zbranek v.r.
místopředseda představenstva

Vážení klienti,

dne 27.9.2021 se ruší úřední den. Bližší informace získáte na Úřední desce.