SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

16.03.2021 – Vyhlášení voleb delegátů do nejvyššího orgánu družstva

Vážení členové družstva,
představenstvo SBD Poruba, dne 15. 3. 2021 usnesením 17 /21, v souvislosti s končícím pětiletým funkčním obdobím, v souladu s Čl. 1 odst. 3 Volebního řádu SBD Poruba.
vyhlásilo volby delegátů do nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů a volby výborů (jednatelů) samospráv.

Všechny potřebné dokumenty naleznete zde:
Informace členům SBD Poruba dle čl. 92 Stanov družstva
Vzor zápisu z členské schůze
Vzor pozvánky na členskou schůzi
Dopis členům samospráv bez voleného delegáta a výboru
Přehled samospráv bez zvoleného delegáta a výboru samosprávy ke dni 15.03.2021

Za představenstvo SBD Poruba

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva

Ing. Jindřich Zbranek v.r.
místopředseda představenstva

Vážení klienti a členové družstva, dovolujeme si vám oznámit, že v pondělí 4.7.2022 se ruší uřední den. V tento den bude rovněž uzavřena podatelna. Více informací naleznete na Úřední desce.