SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

16.03.2021 – Vyhlášení voleb delegátů do nejvyššího orgánu družstva

Vážení členové družstva,
představenstvo SBD Poruba, dne 15. 3. 2021 usnesením 17 /21, v souvislosti s končícím pětiletým funkčním obdobím, v souladu s Čl. 1 odst. 3 Volebního řádu SBD Poruba.
vyhlásilo volby delegátů do nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů a volby výborů (jednatelů) samospráv.

Všechny potřebné dokumenty naleznete zde:
Informace členům SBD Poruba dle čl. 92 Stanov družstva
Vzor zápisu z členské schůze
Vzor pozvánky na členskou schůzi
Dopis členům samospráv bez voleného delegáta a výboru
Přehled samospráv bez zvoleného delegáta a výboru samosprávy ke dni 15.03.2021

Za představenstvo SBD Poruba

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva

Ing. Jindřich Zbranek v.r.
místopředseda představenstva

Vážení klienti a členové družstva, dovolujeme si vás upozornit, že od 1.1.2022 jsou zrušeny úřední dny ve čtvrtky. Úřední hodiny v pondělí zůstávají nadále beze změny v čase 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00.

Upozorňujeme, že opatření proti šíření Covid-19 jsou stále v platnosti.