SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

16.03.2020 – Zrušení úředních hodin v souvislosti se šířením nákazy koronavirem

Oznámení

S ohledem na současnou situaci, Nařízení vlády a doporučení orgánu veřejné správy (v současnosti zejména přísné prevence šíření nákazy), případně i příkazům/zákazům příslušných orgánů týkající se koronaviru, se  r u š í  s okamžitou platností do odvolání úřední hodiny na SBD Poruba. Případné žádosti, jakož i jednání s našimi zaměstnanci lze vést telefonicky, popř. elektronickou cestou. Kontakty získáte na našich webových stránkách – www.sbdporuba.cz . Korespondenci (faktury, žádosti apod) můžete taktéž doručit, buď osobně do poštovní schránky SBD Poruba, popř. prostřednictvím České pošty.

Po uvedenou dobu se naši zaměstnanci nezúčastní žádných jednání v budovách ve vlastnictví či  správě družstva,  vyjma mimořádných událostí.

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva
SBD Poruba

Vážení klienti,

dne 27.9.2021 se ruší úřední den. Bližší informace získáte na Úřední desce.