SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

16.03.2020 – Zrušení úředních hodin v souvislosti se šířením nákazy koronavirem

Oznámení

S ohledem na současnou situaci, Nařízení vlády a doporučení orgánu veřejné správy (v současnosti zejména přísné prevence šíření nákazy), případně i příkazům/zákazům příslušných orgánů týkající se koronaviru, se  r u š í  s okamžitou platností do odvolání úřední hodiny na SBD Poruba. Případné žádosti, jakož i jednání s našimi zaměstnanci lze vést telefonicky, popř. elektronickou cestou. Kontakty získáte na našich webových stránkách – www.sbdporuba.cz . Korespondenci (faktury, žádosti apod) můžete taktéž doručit, buď osobně do poštovní schránky SBD Poruba, popř. prostřednictvím České pošty.

Po uvedenou dobu se naši zaměstnanci nezúčastní žádných jednání v budovách ve vlastnictví či  správě družstva,  vyjma mimořádných událostí.

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva
SBD Poruba