SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

14.04.2021 – Informace delegátům SBD Poruba týkající se podmínek rozhodování per rollam

Vážení členové družstva,
v souladu s platnou právní úpravou a stanovami družstva  zveřejňujeme informaci týkající se podmínek rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními , které  stanovilo představenstvo SBD Poruba dne 13.04.2021 usnesením 33/21 v souladu s §18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. 

Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu:
Informace delegátům SBD Poruba

Za představenstvo SBD Poruba

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva

Ing. Jindřich Zbranek v.r.
místopředseda představenstva

Vážení klienti,

dne 27.9.2021 se ruší úřední den. Bližší informace získáte na Úřední desce.