SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

14.04.2021 – Informace delegátům SBD Poruba týkající se podmínek rozhodování per rollam

Vážení členové družstva,
v souladu s platnou právní úpravou a stanovami družstva  zveřejňujeme informaci týkající se podmínek rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními , které  stanovilo představenstvo SBD Poruba dne 13.04.2021 usnesením 33/21 v souladu s §18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. 

Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu:
Informace delegátům SBD Poruba

Za představenstvo SBD Poruba

JUDr. Václav Hrubý
předseda představenstva

Ing. Jindřich Zbranek v.r.
místopředseda představenstva

Vážení klienti a členové družstva, dovolujeme si vám oznámit, že v pondělí 4.7.2022 se ruší uřední den. V tento den bude rovněž uzavřena podatelna. Více informací naleznete na Úřední desce.