SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

01.03.2016 – Informace k zabezpečení požární ochrany

Výborům samospráv
Statutárním orgánům společenství vlastníků

Zabezpečení požární ochrany v bytových domech – informace
Od 1. 3. 2016 bude správa SBD Poruba zajišťovat dle objednávek provedení požárních preventivních prohlídek u všech bytových domů bez zvýšeného požárního nebezpečí, tj. u bytových domů do 15 nadzemních podlaží dodavatelskou firmou EUROKOMPSERVIS – podnikající fyzická osoba Petr Strakoš, IČ 70617066, který není plátcem DPH, a se kterým SBD Poruba již dlouhodobě spolupracuje. Firma bude provádět také provozní kontroly hasicích přístrojů a požárních hydrantů v bytových domech ve vlastnictví nebo ve správě SBD Poruba dle plánu oprav. Na základě provedené provozní kontroly bude zabezpečovat i tlakové zkoušky hasicích přístrojů, dále jejich dodání, opravy a doplnění scházejícího materiálu, vč. vybavení požárních hydrantů dle objednávek
jednotlivých domů.

Z ceníku poskytovaných služeb této firmy, který je k nahlédnutí v kanceláři požárního technika provozního úseku SBD Poruba (2.NP,úřední den čtvrtek od 8:00 do15:00 hodin s polední přestávkou), uvádím tyto základní sazby:

  • kontrola hasicího přístroje: 31 Kč/ks
  • kontrola nástěnného hydrantu/měření: 71 Kč/ks
  • provedení preventivní požární prohlídky u domů bez zvýšeného požárního rizika do výšky 27 m: 8 Kč/byt. jednotku
  • provedení preventivní požární prohlídky nad 27 m: 10 Kč/byt. jednotku
  • kontrola suchovodu: 31 Kč/ks

Tyto kontroly musí být provedeny u všech bytových domů nejméně jednou ročně. Výhodou pro většinu bytových domů je, že dodavatelská firma zajistí provedení všech kontrol včetně provedení preventivní požární prohlídky najednou v jediném dohodnutém termínu v kalendářním roce.

U bytových domů s vysokým požárním nebezpečím (domy o 15 a více nadzemních podlažích nebo výšce větší než 45 m) se požární preventivní prohlídky provádí nejméně jednou za 3 měsíce osobou odborně způsobilou. Pro SBD Poruba je bude vykonávat na základě uzavřené smlouvy paní Elena Cigánková (osvědčení o odborné způsobilosti bylo vydáno Ministerstvem vnitra ČR pod evidenčním číslem Z-OZO-272/97).

Vážení,
výše podaná informace o změně ve způsobu zajišťování povinností na úseku zabezpečení požární ochrany a prevence v bytových domech vychází z potřeb efektivnějšího přístupu ke splnění zákonem uložených povinností.
Pokud statutární orgán společenství vlastníků jednotek, kterým zajišťujeme správu, nebude s popsanou změnou souhlasit a zajistí si splnění zákonných povinností jiným způsobem, nechť nám toto neprodleně oznámí. Pokud tak neučiní do 31. 3. 2016, máme za to, že se změnou v zajišťování požární ochrany výše uvedeným způsobem po 1. 3. 2016 souhlasí a SBD Poruba tak bude dále zajišťovat plnění povinností v zabezpečení požární ochrany a prevence v bytových domech dodavatelsky i pro tato společenství vlastníků s právní subjektivitou.

Renáta Hrobníková
vedoucí úseku provozního